Trường Trung Học Lê Văn Duyệt
http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl
Hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt. >> Tin Tức Sinh Hoạt Hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt >> Danh sách Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt nhiệm kỳ 2014 - 2016
http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1394392716

Message started by Dau Do vào ngày 09. Mar 2014 , 12:18

Title: Danh sách Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt nhiệm kỳ 2014 - 2016
Post by Dau Do vào ngày 09. Mar 2014 , 12:18
Danh sách Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt nhiệm kỳ 2014 - 2016:


                                                  1. Hội Trưởng:  Trần An Hảo ( LVD 74) Tustin, CA
                                                  2. Phó HT:        Trần Bích Liên (LVD 74)  Seattle, WA
                                                  3. T.T.K :          Đinh Mỹ Đà (LVD74) Sunnyvale, CA
                                                  4. Phó T.T.K:    Nguyễn Thanh Long (LVD74) HB, CA
                                                  5. Thủ Quỹ:      Huỳnh Kim Phuợng (LVD 73) Alhambra,CA
                                                  6. TB Văn Nghệ: Phạm Mai Lan (LVD74) GG, CA


Trường Trung Học Lê Văn Duyệt » Powered by YaBB 2.4!
YaBB © 2000-2009. All Rights Reserved.