Trường Trung Học Lê Văn Duyệt
http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl
Hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt. >> Tin Tức Sinh Hoạt Hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt >> Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt nhiệm kỳ 2017 - 2019
http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1486610177

Message started by Dau Do vào ngày 08. Feb 2017 , 19:16

Title: Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt nhiệm kỳ 2017 - 2019
Post by Dau Do vào ngày 08. Feb 2017 , 19:16
Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt nhiệm kỳ 2017 - 2019:


Hội Truởng: Đặng Kim Kiểm  (NK1966-1973)

Phó Hội Truởng: Cao Thị Minh Châu (NK 1960-1967) 

Tổng Thư Ký: Huỳnh Thị Kim Phuợng (NK1966-1973)

Thủ quỹ: Phạm Thị Mai Lan   (NK1967-1974) 


Trường Trung Học Lê Văn Duyệt » Powered by YaBB 2.4!
YaBB © 2000-2009. All Rights Reserved.