Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Giúp đỡ Kỹ Thuật  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
  Giúp đỡ Kỹ Thuật lần đăng cuối tiết mục bài đăng
Giúp đỡ ,  Kỹ Thuật Giúp đỡ , Kỹ Thuật
Giúp đỡ, giải đáp kỹ thuật
điều hành: admin
Bài đăng cuối 17. Aug 2016 , 00:47
Tiết mục: Soạn thảo văn bản...
Người đăng: phu de
18 132  Thống kê diễn đàn
Chúng ta có 132 bài đăng trong 18 tiết mục.
Bài mới Soạn thảo văn bản bằng cách nói tiếng Việt với computer. (17. Aug 2016 , 00:47).
Xem
bài đăng mới nhất của diễn đàn.
Xem
 tiết mục mới nhất.
Chúng ta có 713 thành viên.
Chào mừng thành viên mới nhất: Thu Đúc Nguyễn.
Số người đông nhất đi dạo diễn đàn cùng một lúc là: 198 vào ngày 22. Mar 2011 , 18:26.
Số thành viên đông nhất vào d/đ cùng lúc là: 16 vào ngày 13. Sep 2010 , 22:10.
Số du khách đông nhất vào d/đ cùng lúc là: 197 vào ngày 22. Mar 2011 , 18:26.
Các chương trình tìm kiếm trên mạng: 129 vào ngày 09. Mar 2016 , 12:33.
Du khách & Thành viên vào diễn đàn hôm nay
34 du khách:
2 thành viên :
admin, Lethikinhhoang


  Thành viên đang dạo sân trường
Thành viên: 0
Du khách: 6
Công cụ tìm kiếm: 5
MSN Search  (4), Yahoo!  (1)
lllll YaBB Administrator
lllll Global Moderator

Gia nhập
:
   
:
: