Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Thông báo lịch trình bầu cử BCH 2016-2018  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 


...


Kính chúc quí Thày Cô, quí thân hữu, quí đồng môn và gia đình năm mới 2018 an khang thịnh vuợng.Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com
  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic In ra
Thông báo lịch trình bầu cử BCH 2016-2018 (Read 1527 times)
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14708
Gender: female
Thông báo lịch trình bầu cử BCH 2016-2018
09. Jan 2016 , 00:44
 
Kính thưa quí Thày Cô,
Các chị, và các bạn thân mến,

Đuợc sự ủy nhiệm của Ban Cố Vấn để tổ chức bầu cử, Ban Bầu Cử xin gửi bản điều lệ và lịch trình bầu cử Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2016-2018.

Xin quí Thày Cô và các chị em giúp phổ biến thông báo này để vận động mọi nguời hăng hái tham gia đề cử, ứng cử và bầu cử.

Trân trọng,
Ban Bầu Cử

Trần Thúy Lan, LVD-66
Đặng Thị Cần, LVD-66
Nguyễn Đặng Mỹ, LVD-73

_________________________________________________________________________________

Điều lệ và lịch trình bầu cử
Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Trung Học Lê Văn Duyệt

nhiệm kỳ 2016-20181.  Chiếu theo điều VIII của bản nội qui, Ban Chấp Hành đuợc bầu mỗi 2 năm và gồm có: Hội trưởng, Phó Hội Truởng, Tổng Thư ký, Thủ quỹ. 

2.  Cử tri:
           Tất cả các cựu giáo sư, viên chức và nữ sinh trung học Lê Văn Duyệt đồng ý với tôn chỉ và mục đích ghi trong bản nội qui của hội đều có quyền bầu cử. (Theo bản nội qui của hội, tất cả học sinh, giáo sư và viên chức trung học LDV đều là hội viên, việc đóng niên liễm là tự nguyện)
    
3.  Thể thức bầu cử, ứng cử và đề cử:

- Bầu cử, ứng cử và đề cử bằng email gửi tới địa chỉ điện thư của Ban Bầu Cử:
                                   bauculvd@gmail.com

- Liên danh gồm: Hội trưởng, 1 hoặc 2 Phó Hội Truởng, Tổng Thư ký, Thủ quỹ. 

4. Ứng cử viên:

-Tất cả các cựu nữ sinh truờng trung học Lê Văn Duyệt đồng ý với với tôn chỉ và mục đích ghi trong bản nội qui của hội đều có quyền ứng cử và đề cử.      
         
- Hạn chót ứng cử, đề cử:  12 giờ trưa (giờ California) ngày 07/02/2016.

- Ban Bầu Cử sẽ chuyển phiếu đề cử đến nguời đuợc đề cử.             
           -  Hạn chót từ chối sự đề cử: 12 giờ trưa (giờ California) ngày 10/02/2016.

           - Liên danh chấp nhận sự đề cử sẽ gửi chương trình hoạt động cho Ban Bầu Cử trước 12 giờ trưa (giờ California) ngày 13 /02/2016.                      
    
- Các phiếu ứng cử và đề cử hợp lệ, cũng như tất cả các tin tức về cuộc bầu cử sẽ đuợc cập nhật trên Diễn Đàn Lê Văn Duyệt (http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?board=HAHLVD) và LVDAlumni@yahoogroups.com.

 - Ban bầu cử sẽ thông báo danh sách các liên danh hợp lệ cùng chương trình hoạt động của những liên danh ứng cử vào lúc 12 giờ trưa (giờ California) ngày 16/02/2016.

- Xin gửi phiếu ứng cử, đề cử, về địa chỉ: bauculvd@gmail.com

5. Bầu  phiếu:

Thời hạn bỏ phiếu:  12 giờ trưa ngày 17/02/2016 đến 12 giờ trưa (giờ California) ngày 02/03/2016.
          
 Xin gửi phiếu bầu về:  bauculvd@gmail.com
            
Các giáo sư không dùng điện thư có thể bầu qua qua phôn với chị Thúy Lan (714-961-1024), chị Cần (714-458-3787)

  6. Ban Bầu Cử dành quyền kiểm chứng và từ chối phiếu bầu, ứng cử, đề cử của những nguời không chứng minh đuợc đã học hoặc làm việc tại truờng Lê Văn Duyệt.

  7. Ban Bầu Cử sẽ tuờng trình kết quả kiểm phiếu và công bố tân ban chấp hành ngày 05/03/2016.    

___________________________________                                                 

Mẫu phiếu bầu, phiếu ứng cử, phiếu đề cử.

Xin cả nhà copy mẫu phiếu nào cần dùng vào email, điền chi tiết, và gửi đến bauculvd@gmail.com

PHIẾU BẦU

Tôi ký tên duới đây:
Niên khóa:
Số phôn:
Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội:
Bầu cho liên danh _____gồm:
        - Hội trưởng:
        - Phó Hội Truởng:
        - Tổng thư ký:
        - Thủ quĩ:

Ký tên:

________________________________________
PHIẾU ỨNG CỬ

Chúng tôi ký tên duới đây, đồng ý với tôn chỉ, và mục đích ghi trong bản nội qui của hội, cùng ghi danh ứng cử trong một liên danh:

1. Hội trưởng: ______________          
Niên khóa:
Số phôn:
Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội: _________________

2. Phó Hội Truởng: ______________
Niên khóa:
Số phôn:
Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội: _________________

3. Phó Hội Truởng: ______________
Niên khóa:
Số phôn:
Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội: _________________

4. Tổng Thư Ký: ______________
Niên khóa:
Số phôn:
Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội: _________________

5. Thủ quĩ: _________________
Niên khóa:
Số phôn:
Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội: _________________

Giới thiệu thêm về các ứng cử viên trong liên danh:


Chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ 2014-2016:Ký tên:
Thụ ủy liên danh:


___________________________

PHIẾU ĐỀ CỬ:


Tôi ký tên duới đây:
Niên khóa:
Số phôn:
Tên 2 người bạn cùng lớp hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội:
Đề cử liên danh gồm:

1. Hội trưởng: ______________                  
Niên khóa:
Số phôn:
Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội: _________________
Giới thiệu về nguời đuợc đề cử:

2. Phó Hội Truởng: ______________
Niên khóa:
Số phôn:
Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội: _________________
Giới thiệu về nguời đuợc đề cử:

3. Phó Hội Truởng: ______________
Niên khóa:
Số phôn:
Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội: _________________
Giới thiệu về nguời đuợc đề cử:

4. Tổng Thư Ký: ______________
Niên khóa:
Số phôn:
Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội: _________________
Giới thiệu về nguời đuợc đề cử:

5. Thủ quĩ: _________________
Niên khóa:
Số phôn:
Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội: _________________
Giới thiệu về nguời đuợc đề cử:


Ký tên

Back to top
« Last Edit: 10. Jan 2016 , 10:10 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14708
Gender: female
Re: Thông báo lịch trình bầu cử BCH 2016-2018
Reply #1 - 17. Feb 2016 , 01:57
 


Kính thưa quí Thày Cô, quí chị em LVD,

Ban Bầu Cử trân trọng thông báo chúng ta có 1 liên danh hợp lệ ứng cử trong cuộc bầu cử Ban Chấp Hành Hôi Ái hữu Trung Học Lê Văn Duyệt niên khóa 2016-2018 gồm những thành viên như sau:

Hội Truởng: Duơng Phuơng (Ngọc) Hoa

Phó Hội Truởng: Trần Minh Nguyệt

Tổng Thư Ký: Phạm Tâm Loan

Thủ Quỹ: Nguyễn Kim Tú Quyên

Xin tham khảo Phiếu Ứng Cử đính kèm để biết thêm về các thành viên trong liên danh.

Theo Nội Quy của Hội thì liên danh đắc cử phải đuợc sự tín nhiệm của trên 50% phiếu bầu.

Trân trọng kính mời quý Thày Cô và các chị em LVD tham gia và vận động bạn bè điền vào phiếu bầu đính kèm và gửi về bauculvd@gmail.com:

Thời hạn bỏ phiếu:  12 giờ trưa ngày 16/02/2016 đến 12 giờ trưa (giờ California) ngày 02/03/2016.

Ban Bầu Cử sẽ tuờng trình kết quả kiểm phiếu và công bố tân ban chấp hành ngày 05/03/2016.

Vì có nhiều giáo sư, viên chức, nữ sinh không có trong LVDAlumni group, xin quí vị và các chị em LVD giúp Ban Bầu Cử phổ biến rộng rãi bản thông báo này để cuộc bầu cử đuợc đông đảo, tạo sự phấn khởi cho Ban Chấp Hành mới.

Xin cảm ơn rất nhiều.

Trân trọng,

Trần Thúy Lan, LVD-66

Đặng thị Cần, LVD-66

Nguyễn Đặng Mỹ, LVD-73Đính kèm:

1. Phiếu bầu

2. Phiếu ứng cử và chuơng trình hoạt động của liên danh


__._,_.___
Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3948
Gender: female
Re: Thông báo lịch trình bầu cử BCH 2016-2018
Reply #2 - 17. Feb 2016 , 08:15
 

Hi BBC , đọc chương trình hành động và phiêú ứng cử ở đâu , TB không thấy. Chúc vui giữa tuần.
TB
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14708
Gender: female
Re: Thông báo lịch trình bầu cử BCH 2016-2018
Reply #3 - 18. Feb 2016 , 02:10
 
Thưa cả nhà,

My xin lỗi cả nhà ạ. Đêm qua My đăng bài bi truc trặc sao mà thiê'u mất phần Phiêú Ứng Cử và Phiếu Bầu

Cám ơn Thu Béo nhắc nhở nhé Smiley

Phiếu Ứng Cử


Chúng tôi ký tên duới đây, đồng ý với tôn chỉ, và mục đích ghi trong bản nội qui của hội, cùng ghi danh ứng cử trong một liên danh:


1. Hội trưởng:  Dương Phương (Ngọc) Hoa

Niên khóa:  1975

Số phôn: (714) 402-5191

Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội: _Cựu Hội Trưởng Trần An Hảo, Cựu Trưởng Ban Văn Nghệ Phạm Mai Lan.


2. Phó Hội Truởng:  Trần Minh Nguyệt

Niên khóa: 1975

Số phôn:  949-702-5858

Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội:  Cựu Hội Trưởng Trần An Hảo, Cựu Trưởng Ban Văn Nghệ Phạm Mai Lan


3. Tổng Thư Ký:  Phạm Tâm Loan

Niên khóa:  1966

Số phôn: 805-405-5576

Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội:   Cựu Hội Trưởng Cần Đặng, Cựu Hội Trưởng Thúy Lan


4. Thủ quĩ:  Nguyễn Kim Tú Quyên

Niên khóa: 1972

Số phôn: 714-276-7618

Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội:  Cựu Hội Trưởng Cần Đặng, Cựu Hội Trưởng Thúy Lan

____________________________

Giới thiệu thêm về các ứng cử viên trong liên danh:Hội trưởng:  Dương Phương (Ngọc) Hoa

Từng là Trưởng Ban Xã Hội nhiệm kỳ Hội Trưởng Vũ Đan 2012-2014,  luôn tham dự những sinh hoạt văn nghệ của hội trong các Tiền Đại Hội và Đại Hội, luôn sát cánh với ban Văn Nghệ đi tham dự sinh hoạt các Hội Đoàn Bạn.

Từng là Branch Operations Manager của Countrywide Home Loans

Thường xuyên tham gia những Công Tác Thiện Nguyện do Bank of America tổ chức như quyên góp và tặng quà cho Gia Đình các Chiến Binh Hoa Kỳ đang tham chiến tại các nước Đồng Minh, và các sinh hoạt  có ý nghĩa nhân bản và văn hóa trong Cộng Đồng.

Tham gia các sinh hoạt Tôn Giáo tại các Thánh Đường Việt Nam trong Orange County.


Phó Hội Truởng:  Trần Minh Nguyệt

Luôn tham dự những sinh hoạt văn nghệ của hội trong các Tiền Đại Hội và Đại Hội, luôn sát cánh với ban Văn Nghệ đi tham dự sinh hoạt các Hội Đoàn Bạn.

Thường xuyên tham gia các sinh hoạt Tôn Giáo tại các Thánh Đường tại Orange County.

Thường xuyên tham gia các Hội Đoàn trong các C/T có ý nghĩa nhân bản giúp người,để giữ vững niềm tin và văn hoá.

Là thiện nguyện viên của Đại hội Cám ơn Anh .

Đang làm việc thiện nguyện giúp vật chất cho những người rất nghèo khó , bịnh tật ở nhiều nơi xa xôi hẻo lánh tại VN .

Tổng Thư Ký:  Phạm Tâm Loan

Từng là Tổng Thư Ký 3 nhiệm kỳ của hội CNSLVD, từng sát cánh với cố Hội Trưởng Thanh Tâm, và các cưụ Hội trưởng Cần Đặng, Tuyết Nga, Thúy Lan… ngay từ ngày đầu thành lập hội CNSLVD.  Vẫn luôn luôn hiện diện trong các ngày Tiền Đại Hội, Đại Hội, Họp mặt của hội mỗi năm, nên dù đã về hưu 6 năm vẫn giữ mối liên lạc mật thiết với các Thầy Cô và sinh hoạt của hội CNSLVD cho đến ngày nay.


Thủ quĩ:  Nguyễn Kim Tú Quyên

Từng là Tổng Thư Ký nhiệm kỳ Hội Trưởng Hoàng Nga 2010-2012, luôn tham dự những sinh hoạt văn nghệ của hội trong các Tiền Đại Hội và Đại Hội, luôn sát cánh với ban Văn Nghệ đi tham dự sinh hoạt các Hội Đoàn bạn.
_____________________

Chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ 2016-2018:Liên Danh: Đoàn Kết

Chủ Trương YÊU THƯƠNG- ĐOÀN KẾT: Kinh yêu Thầy Cô, mến thương bạn hữu cùng Trường LVD, cùng nhau hợp lực giúp đỡ nhau trong tình tương thân ,tương ái, và cùng nhau khơi lại kỷ niệm của Những Ngày Xưa Thân Ái dưới mái trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt.
Back to top
« Last Edit: 10. Mar 2016 , 04:23 by admin »  
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3948
Gender: female
Re: Thông báo lịch trình bầu cử BCH 2016-2018
Reply #4 - 18. Feb 2016 , 09:59
 


Cám ơn BBC. Sau khi đọc xong TB xin chúc mừng liên danh Đoàn Kết đã mạnh dạn ứng cử BCH Hội. Đây là liên danh đầu tiên tự nguyện ra vác ngà cho Hội và đây cũng là liên danh được BCV ủng hộ giới thiệu đến các hội viên tại tiệc tất niên 2015.Xin chúc mừng chúc mừng. TB nghĩ chắc chắn liên danh Đoàn Kết sẽ mang đến nhiều sinh hoạt mới lạ và hăng say đi đầu trong nhiệm kỳ mới.

TBLVD74

...

Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
admin
YaBB Administrator
*****
OfflinePosts: 508
Canada
Gender: female
Kết quả bầu cử BCH 2016-2018
Reply #5 - 09. Mar 2016 , 21:25
 
Kính thưa quý Thày Cô, quý chị em LVD,

Vì tình trạng sức khỏe và máy bị hư nên Ban Bầu Cử đã chậm trễ việc thông báo kết quả, kính xin quí vị giáo sư, các đồng môn, nhất là liên danh Đoàn Kết vui lòng thông cảm cho.

Ban Bầu Cử đã nhận đuợc 71 điện thư và điện thoại, tất cả đều tín nhiệm liên danh Đoàn Kết do chị Duơng Phương (Ngọc) Hoa  thụ ủy.

Ban Bầu Cử trân trọng thông báo liên danh Đoàn Kết  đã đắc cử Ban Chấp Hành niên khóa 2016-2018 với tỉ lệ 100%.

Hội truởng: Duơng Phuơng (Ngọc) Hoa
Phó hội Truởng: Trần Minh Nguyệt
Tổng Thư Ký: Phạm Tâm Loan 
Thủ quỹ: Nguyễn Kim Tú Quyên 

Ban Bầu Cử xin cảm tạ quý Thày Cô, quý chị em LVD đã tích cực huởng ứng cuộc bầu cử, và xin chúc mừng tân Ban Chấp Hành.

Ban Bầu Cử cũng xin gửi đến cả nhà thống kê vui - 8 điều nhất - trong cuộc bầu cử vừa qua.

   1. Nguời bầu sớm nhất: Gs. Ngô Vân 
   2. Nguời bầu trễ nhất: LVD-74
   3. Niên khóa gửi phiếu bầu nhiều nhất: LVD-69
   4. Ngày nhận phiếu bầu nhiều nhất: 21/02/2016
   5. Số phiếu cao nhất cùng niên khóa : 8
   6. Niên khóa đàn chị lớn nhất tham gia bầu cử: LVD-64
   7. Niên khóa trẻ nhất tham gia bầu cử: LVD-78
   8. Nguời chuyển phiếu của GS và chị em LVD cho Ban Bầu Cử nhiều nhất: LVD-66

Ban Bầu Cử thân ái  chúc Ban Chấp Hành một nhiệm kỳ hoạt động thành công mỹ mãn với sự ủng hộ và thuơng quí của cả nhà.

Trân trọng,
Ban Bầu Cử

Trần Thúy Lan
Đặng Thị Cần
Nguyễn Đặng Mỹ
Back to top
« Last Edit: 10. Mar 2016 , 04:23 by admin »  
WWW  
IP Logged
 
Xuan Duc
Junior Member
**
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 69
Gender: male
Re: Thông báo lịch trình bầu cử BCH 2016-2018
Reply #6 - 11. Mar 2016 , 08:28
 
Chúc mừng tân BCH LVD nhiệm kỳ 2016-2018.
với chủ trương Đoàn kết thương yệu
Chúc sức khoẻ và tinh thần vui tươi đến tất cả quý Cô, Thầy, quý Cựu Nữ Sinh LVD và gia đình cùng Bạn hữu

Xuân Đức
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14708
Gender: female
Re: Kết quả bầu cử BCH 2016-2018
Reply #7 - 11. Mar 2016 , 23:23
 
Ô anh Đức  Smiley
Ngọn gió lành nào đưa anh về thăm trang LVD ạ?  Hèn chi hôm kia ở Vancouver mưa bão ầm ầm  Smiley
Em phải gọi chị Đậu Đỏ, chị Anh Thư ra xem kỹ có đúng là anh Quản Gia không (em khg dám gọi trêu là anh Quản già nũa  Tongue )

Mấy năm truớc em nghe bảo anh chị sẽ đi cruise ở Vancouver rồi khg biet anh chị đi chưa ạ? Nhớ cho em biết để em tiếp anh chị nhé  Smiley
Back to top
« Last Edit: 12. Mar 2016 , 01:33 by admin »  
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10703
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Thông báo lịch trình bầu cử BCH 2016-2018
Reply #8 - 12. Mar 2016 , 08:44
 
...

  Túy Vân chúc mừng Tân BCH được mọi sự như ý và càng ngày , tình thân thương LVD thêm  gắn bó.

   Tv hái trộm hoa màu tím xinh tươI trong Gia Trang Mạ Vân ( cũng là người đầu tiên bỏ phiếu ) , mang tặng tất cả.
  Thân mến chúc tất cả cuối tuần nhiều niềm vui , hạnh phúc.

...

   Cám ơn Đặng Mỷ đã ra vào đây , sau 1 thời gian...ngủ quên.
   Kính gởi lời thăm Bà Cụ , Tú và nhất là cháu nội cưng của BN Đ Mỷ.
   Hẹn gặp nhau nhé.

...

  TVMS
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14708
Gender: female
Kết quả bầu cử BCH 2016-2018
Reply #9 - 12. Mar 2016 , 15:36
 


Mây Say  à,  My mang hoa tím, xanh, vàng, đỏ đủ màu cho mợ muốn tăng bao nhiêu thì tặng tha hồ, khỏi phái hái trộm, tội quá đi  Wink
pansytim pansyvang openflow.gif thanh_mai

My đi ngủ (chữ của mợ đó) bỏ nhà bỏ cửa mà đuợc Say cám ơn nỗi gì, giời ạ. Roll Eyes Tongue  My phải cám ơn Say chứ. Cám ơn Say rất nhiều, đã chịu khó vào d/d cho nhà cửa có tiếng nói cuời, ấm cúng. Smiley
Mẹ My khoẻ. Cám ơn Say hỏi thăm,  cháu nội My nói bi bô rồi, dễ thương lắm. Tú vẫn đi học, tụi nó mới trình diễn một màn võ, đúng ra là kịch vui, vui lắm.  Smiley
My mang lên cho cả nhà xem cho vui, để tạ tội bỏ nhà bỏ cửa.  Wink


https://www.youtube.com/watch?v=44IezPKMHeo

...

...
Back to top
« Last Edit: 12. Mar 2016 , 16:17 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10703
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Kết quả bầu cử BCH 2016-2018
Reply #10 - 12. Mar 2016 , 18:23
 
Đặng-Mỹ wrote on 12. Mar 2016 , 15:36:
Mây Say  à,  My mang hoa tím, xanh, vàng, đỏ đủ màu cho mợ muốn tăng bao nhiêu thì tặng tha hồ, khỏi phái hái trộm, tội quá đi  Wink
pansytim pansyvang openflow.gif thanh_mai

My đi ngủ (chữ của mợ đó) bỏ nhà bỏ cửa mà đuợc Say cám ơn nỗi gì, giời ạ. Roll Eyes Tongue  My phải cám ơn Say chứ. Cám ơn Say rất nhiều, đã chịu khó vào d/d cho nhà cửa có tiếng nói cuời, ấm cúng. Smiley
Mẹ My khoẻ. Cám ơn Say hỏi thăm,  cháu nội My nói bi bô rồi, dễ thương lắm. Tú vẫn đi học, tụi nó mới trình diễn một màn võ, đúng ra là kịch vui, vui lắm.  Smiley
My mang lên cho cả nhà xem cho vui, để tạ tội bỏ nhà bỏ cửa.  Wink


https://www.youtube.com/watch?v=44IezPKMHeo

...

...  Say rất hảnh diện và chúc mừng mợ Mẽo , có con gái cưng Tú , tài sắc vẹn toàn.Chúc mừng Tú đạt thành ước nguyện.
  Xem các shows của Tú và các bạn trong nhóm UBC....lại nhớ màn Vũ " Con Công " hơn cả tuyệt vời của Tú , năm Đ H LVD.
  Natalie đi làm xa , lâu lâu về nhà , làm Say thấy mình cô quạnh vì...Vincent sắp làm đám hỏi với Cô bạn gái VN đầu tiên trong trường trung học lúc 16 tuổi...hi.hi.... rồi đám cưới tháng 10...rồi đi ra riêng...
  Hy vọng được xem hình cháu nội dấu yêu của mợ nay mai nhé.
  Cám ơn các đóa hoa xinh và vào đây và hông biết có bị phạt quỳ sơ mít , vì vào nhà của BCH LVD,  Có gì vào MXTDTV hay lvd 73 tâm tình nha mợ.

Smiley

thanks.gif thumbup flower40 thanks.gif thumbup flower40


  Say
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 11072
Gender: female
Re: Kết quả bầu cử BCH 2016-2018
Reply #11 - 18. Mar 2016 , 10:29
 
tuy-van wrote on 12. Mar 2016 , 18:23:
  Say rất hảnh diện và chúc mừng mợ Mẽo , có con gái cưng Tú , tài sắc vẹn toàn.Chúc mừng Tú đạt thành ước nguyện.
  Xem các shows của Tú và các bạn trong nhóm UBC....lại nhớ màn Vũ " Con Công " hơn cả tuyệt vời của Tú , năm Đ H LVD.
  Natalie đi làm xa , lâu lâu về nhà , làm Say thấy mình cô quạnh vì...Vincent sắp làm đám hỏi với Cô bạn gái VN đầu tiên trong trường trung học lúc 16 tuổi...hi.hi.... rồi đám cưới tháng 10...rồi đi ra riêng...
  Hy vọng được xem hình cháu nội dấu yêu của mợ nay mai nhé.
  Cám ơn các đóa hoa xinh và vào đây và hông biết có bị phạt quỳ sơ mít , vì vào nhà của BCH LVD,  Có gì vào MXTDTV hay lvd 73 tâm tình nha mợ.

Smiley

thanks.gif thumbup flower40 thanks.gif thumbup flower40


  Say

Cam on Tuy Van da noi cho Ma vao day , mai moi tim ra cho nay. Nãy gio cu di loanh quanh chang biet o dau ca !
Mung cho Đang My co con gai tai sac ven toan.
Khong biet Tú co hoc võ that hay khong ma dien tai vay ?
Ma Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic In ra