Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Điều Lệ và Lịch Trình Bầu Cử Ban Chấp Hành niên khoá 2017-2019  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic In ra
Điều Lệ và Lịch Trình Bầu Cử Ban Chấp Hành niên khoá 2017-2019 (Read 924 times)
admin
YaBB Administrator
*****
OfflinePosts: 512
Canada
Gender: female
Điều Lệ và Lịch Trình Bầu Cử Ban Chấp Hành niên khoá 2017-2019
05. Dec 2016 , 18:51
 

Kính thưa quí vị giáo sư,
Thưa các chị em đồng môn,

Ban Bầu Cử xin gửi bản thông báo về điều lệ và lịch trình bầu cử Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh LVD nhiệm kỳ 2017-2019.

Xin quí Thày Cô và các chị em giúp phổ biến thông báo này để vận động mọi nguời hăng hái tham gia đề cử, ứng cử và bầu cử.

Trân trọng,

Trần Thúy Lan, LVD-66
Đặng Thị Cần, LVD-66
Nguyễn Đặng Mỹ, LVD-73Điều lệ và lịch trình bầu cử
Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Trung Học Lê Văn Duyệt
nhiệm kỳ 2017-2019
1.  Chiếu theo điều VIII của bản nội qui, Ban Chấp Hành đuợc bầu mỗi 2 năm và gồm có: Hội trưởng, Phó Hội Truởng, Tổng Thư ký, Thủ quỹ.


2.  Cử tri:

           Tất cả các cựu giáo sư, nhân viên và nữ sinh trung học Lê Văn Duyệt đồng ý với tôn chỉ và mục đích ghi trong bản nội qui của hội đều có quyền bầu cử. (Theo bản nội qui của hội, tất cả học sinh, giáo sư và nhân viên đều là hội viên, việc đóng niên liễm là tự nguyện)

   
3.  Thể thức bầu cử, ứng cử và đề cử:

- Bầu cử, ứng cử và đề cử bằng email gửi tới địa chỉ điện thư của Ban Bầu Cử: bauculvd@gmail.com                   
- Liên danh gồm: Hội trưởng, 1 hoặc 2 Phó Hội Truởng, Tổng Thư ký, Thủ quỹ.


4. Ứng cử viên:

-Tất cả các cựu nữ sinh truờng trung học Lê Văn Duyệt đồng ý với với tôn chỉ và mục đích ghi trong bản nội qui của hội đều có quyền ứng cử và đề cử.      
       
- Hạn chót ứng cử, đề cử:  12 giờ trưa (giờ California) ngày 03/01/2017.

- Ban Bầu Cử sẽ chuyển phiếu đề cử đến nguời đuợc đề cử.      
      
- Hạn chót từ chối sự đề cử: 12 giờ trưa (giờ California) ngày 6/01/2017.

- Liên danh chấp nhận sự đề cử sẽ gửi chương trình hoạt động cho Ban Bầu Cử trước 12 giờ trưa (giờ California) ngày 9/01/2017.                   
       
- Các phiếu ứng cử và đề cử hợp lệ, cũng như tất cả các tin tức về cuộc bầu cử sẽ đuợc cập nhật trên Diễn Đàn Lê Văn Duyệt
(http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?board=HAHLVD), và LVDAlumni@yahoogroups.com.

 - Ban bầu cử sẽ thông báo danh sách các liên danh hợp lệ cùng chương trình hoạt động của những liên danh ứng cử vào lúc 12 giờ trưa (giờ California) ngày 12/1/2017.

- Xin gửi phiếu ứng cử, đề cử, về địa chỉ: bauculvd@gmail.com


5. Bầu  phiếu:

Thời hạn bỏ phiếu:  12 giờ trưa ngày 13/01/2017 đến 12 giờ trưa (giờ California) ngày 28/01/2017.

 Xin gửi phiếu bầu về:  bauculvd@gmail.com
 
Các giáo sư không dùng điện thư có thể bầu qua qua phôn với chị Thúy Lan (714-961-1024), chị Cần (714-458-3787)


  6. Ban Bầu Cử dành quyền kiểm chứng và từ chối phiếu bầu, ứng cử, đề cử của những nguời không chứng minh đuợc đã học hoặc làm việc tại truờng Lê Văn Duyệt.


  7. Ban Bầu Cử sẽ tuờng trình kết quả kiểm phiếu và công bố tân ban chấp hành ngày 31/01/2017

________________________________________________________________________  

                                                   

Mẫu phiếu bầu, phiếu ứng cử, phiếu đề cử.Xin cả nhà copy mẫu phiếu nào cần dùng vào email, điền chi tiết, và gửi đến bauculvd@gmail.com

PHIẾU BẦU

Tôi ký tên duới đây:
Niên khóa:
Số phôn:
Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội:
Bầu cho liên danh _____gồm:
        - Hội trưởng:
        - Phó Hội Truởng:
        - Tổng thư ký:
        - Thủ quĩ:

Ký tên:


________________________________________


PHIẾU ỨNG CỬ

Chúng tôi ký tên duới đây, đồng ý với tôn chỉ, và mục đích ghi trong bản nội qui của hội, cùng ghi danh ứng cử trong một liên danh:

1. Hội trưởng: ______________         
Niên khóa:
Số phôn:
Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội: _________________

2. Phó Hội Truởng: ______________
Niên khóa:
Số phôn:
Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội: _________________

3. Phó Hội Truởng: ______________
Niên khóa:
Số phôn:
Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội: _________________

4. Tổng Thư Ký: ______________
Niên khóa:
Số phôn:
Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội: _________________

5. Thủ quĩ: _________________
Niên khóa:
Số phôn:
Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội: _________________

Giới thiệu thêm về các ứng cử viên trong liên danh:


Chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ 2017-2019:Ký tên:
Thụ ủy liên danh:


___________________________

PHIẾU ĐỀ CỬ:Tôi ký tên duới đây:
Niên khóa:
Số phôn:
Tên 2 người bạn cùng lớp hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội:
Đề cử liên danh cho Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2017-2019 gồm:

1. Hội trưởng: ______________                
Niên khóa:
Số phôn:
Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội: _________________
Giới thiệu về nguời đuợc đề cử:

2. Phó Hội Truởng: ______________
Niên khóa:
Số phôn:
Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội: _________________
Giới thiệu về nguời đuợc đề cử:

3. Phó Hội Truởng: ______________
Niên khóa:
Số phôn:
Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội: _________________
Giới thiệu về nguời đuợc đề cử:

4. Tổng Thư Ký: ______________
Niên khóa:
Số phôn:
Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội: _________________
Giới thiệu về nguời đuợc đề cử:

5. Thủ quĩ: _________________
Niên khóa:
Số phôn:
Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội: _________________
Giới thiệu về nguời đuợc đề cử:


Ký tên
Back to top
« Last Edit: 17. Dec 2016 , 13:47 by admin »  
WWW  
IP Logged
 
admin
YaBB Administrator
*****
OfflinePosts: 512
Canada
Gender: female
Re: Điều Lệ và Lịch Trình Bầu Cử Ban Chấp Hành niên khoá 2017-2019
Reply #1 - 12. Jan 2017 , 09:14
 
Kính thưa quí Thày Cô, quí chị em LVD,

Ban Bầu Cử trân trọng thông báo hội chúng ta có 1 liên danh hợp lệ ứng cứ Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2017-2019, và xin kính chuyển Phiếu Ứng Cử của liên danh Truờng Tồn do chị Đặng Thi Kim Kiểm thụ ủy để quí vị tham khảo. 

Trân trọng kính mời quý Thày Cô và các chị em LVD tham gia bầu cử và vận động bạn bè điền vào phiếu bầu đính kèm duới đây và gửi về bauculvd@gmail.com:

Thời hạn bỏ phiếu: 12 giờ trưa ngày 13/01/2017 đến 12 giờ trưa ngày 28/1/2017 (giờ California)

Riêng các giáo sư không dùng điện thư, xin bầu qua phôn với chị Thúy Lan (714-961-1024), hoặc chị Cần (714-458-3787)

Ban Bầu Cử sẽ tuờng trình kết quả kiểm phiếu và công bố tân ban chấp hành ngày 31/01/2017.

Vì có nhiều giáo sư, viên chức, nữ sinh không có trong LVDAlumni group, xin quí vị và các chị em LVD giúp Ban Bầu Cử phổ biến rộng rãi bản thông báo này để cuộc bầu cử đuợc đông đảo, tạo sự phấn khởi cho Ban Chấp Hành mới.

Xin cảm tạ.

Trân trọng,
Trần Thúy Lan, LVD-66
Đặng thị Cần, LVD-66
Nguyễn Đặng Mỹ, LVD-73

--------------------------------------------------------------
PHIẾU ỨNG CỬ

Chúng tôi ký tên dưới đây, đồng ý với tôn chỉ, và mục đích ghi trong bản nội quy của hội, cùng ghi danh ứng cử trong một liên danh với tên gọi “Trường Tồn”.

1. Hội trưởng: Đặng Thị Kim Kiểm      
Niên khóa: 1966 - 1973
Số phôn: (704) 756-6348
Tên 2 người bạn cùng lớp là Bùi Bình Hòa và Cố Vấn Cựu Hội Trưởng Vũ Thị Đan.

2. Phó Hội Trưởng: Cao Thị Minh Châu
Niên khóa: 1960 - 1967       
Số phôn: (805) 304-5693
Tên 2 người bạn cùng niên khóa là Vũ Thị Thảo và Cựu Phó Hội Trưởng Phạm Thị Mai. 

3. Tổng Thư Ký: Regalado (Huỳnh) Thị Kim Phượng
Niên khóa: 1966 - 1973
Số phôn: (626) 246-5432
Tên 2 người bạn cùng lớp là Cựu Thủ Quỹ Đặng Thu Yến và Cựu Trưởng Ban Văn Nghệ Huỳnh Thanh Nhung.

4. Thủ quỹ: Phạm Thị Mai Lan
Niên khóa: 1967 - 1974
Số phôn: (714) 386-8311
Tên 2 người bạn cùng lớp là Cựu Phó Hội Trưởng Trần Bích Liên và Cố Vấn Cựu Hội Trưởng Trần An Hảo.

Giới thiệu thêm về các ứng cử viên trong liên danh:

Kính thưa quý Thầy Cô, quý Chị Em CNS Trường Nữ Trung Học LVD,
Liên danh “Trường Tồn” gồm những Hội Viên đã từng tích cực hoạt động cho Hội trong nhiều năm qua. Sau đây xin được giới thiệu thêm về các ứng cử viên trong liên danh. 

1/ Thủ Quỹ, Phạm Thị Mai Lan: Tốt nghiệp TNTH LVD 1974. Sinh hoạt với Hội LVD ALUMNI từ thời chị Hội Trưởng Đặng Cần 2008. Trong ban chấp hành của Hội từ 2014 cho đến nay, với chức vụ Trưởng ban Văn Nghệ. Ngoài ra, đang sinh hoạt với Hội LVD Foundation (Hội Lăng Ông Bà Chiểu).

2/ Tổng Thư Ký, Huỳnh Thị Kim Phượng: Tốt nghiệp TNTH LVD 1973. Tốt nghiệp Đại học Khoa Học 1978, là giáo viên cấp 3, bộ môn Hóa học ở Sài gòn 1979 - 1991. Qua Mỹ 1992, và hiện đang là Accounting Officer, Los Angeles County. Sinh hoạt với hội LVD ALUMNI từ thời chị Hội Trưởng Nguyễn Tuyết Nga 2001. Trong ban chấp hành của hội từ 2009 cho đến nay, với chức vụ trưởng ban Tiếp Tân, trưởng ban Khánh Tiết và Thủ Quỹ của hội.

3/ Phó Hội Trưởng, Cao Thị Minh Châu: Tốt nghiệp TNTH LVD 1967. Sinh hoạt với Hội LVD ALUMNI đã nhiều năm. Làm Tổng Thư Ký của Hội 2012-2014. Trong Ban Chấp hành hội Lê Văn Duyệt Foundation (Hội Lăng Ông Bà Chiểu). Trưởng Ban Tổ Chức Giải Khuyến Học Viet Olympiad đã nhiều năm. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Giải Khuyến Học 2016-2019. Dạy Việt Ngữ tại các Trung Tâm Việt Ngữ Hải Triều Âm (Ventura County), Liên Hoa (Orange County). Từng là giáo sư trung học đệ nhị cấp các trường Trung Học Nguyễn Trãi (quận Tư), Trung Học Cô Giang (quận Nhất) Sài gòn.
   
4/ Hội Trưởng, Đặng Thị Kim Kiểm: Tốt nghiệp TNTH LVD 1973. Tốt nghiệp BS Computer Engineer ở University Florida 1980. Làm việc ở IBM từ 1981 đến nay. Sinh hoạt với Hội LVD ALUMNI từ năm 1999. Và đã có dịp sinh hoạt với chị Trần Thanh Tâm (Sáng Lập Viên Hội) qua vài Đai Hội trước đây. Tham gia văn nghệ và MC trong dịp Đại Hội nhiều năm. Cố Vấn Cộng Đồng người Việt quốc gia tại Charlotte(CLT), NC đã nhiều năm. Đã điều khiển chương trình, MC cho CDVN CLT, Hội CQNVNCH, Hội Cao Niên CLT và các Đại Hội gây quỹ cho các Chùa ở North và South Carolina.    

Chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ 2017-2019:

Vì lòng yêu quý Hội, chúng tôi đã quyết định ra ứng cử vào BCH để đóng góp 1 bàn tay xây đắp cho Hội mãi được vững bền. Và cũng trong ý nghĩ đó, chúng tôi đã chọn tên liên danh là “Trường Tồn”.

Nếu được tín nhiệm, đắc cử, liên danh “Trường Tồn” sẽ hoạt động chiếu theo Nội Quy của Hội. Sẽ hết lòng duy trì và phát triển Hội. Sẽ làm việc trong Tinh Thần Dân Chủ, Đạo Đức và Bác Ái, cùng Tôn trọng và yêu thương lẫn nhau.

Với các hội đoàn bạn, chúng tôi sẽ tiếp tục nới rộng các thân tình giao hảo tốt đẹp và sẽ tham gia các sinh hoạt hữu ích và có ý nghĩa trong phạm vi và khả năng của Hội.

Ký tên:

Đặng Thị Kim Kiểm
Thụ ủy liên danh “Trường Tồn”

--------------------------------------------------------------------

PHIẾU BẦU

Tôi ký tên duới đây:
Niên khóa:
Số phôn:
Tên 2 người bạn cùng lớp, hoặc 2 nguời quen đã sinh hoạt với hội:

Bầu cho liên danh _____gồm:
        - Hội trưởng:
        - Phó Hội Truởng:
        - Tổng thư ký:
        - Thủ quĩ:

Ký tên:
Back to top
 
WWW  
IP Logged
 
admin
YaBB Administrator
*****
OfflinePosts: 512
Canada
Gender: female
Re: Điều Lệ và Lịch Trình Bầu Cử Ban Chấp Hành niên khoá 2017-2019
Reply #2 - 27. Jan 2017 , 11:23
 
Kinh thưa quí Thày Cô và quí chị em LVD,

BBC nhận đuợc câu hỏi "theo một thư viết trong đề tài Thông Báo Bầu cử, Ban chấp Hành Lâm Thời đã chia cựu nữ sinh LVD ra làm 2 nhóm:"Hội viên HAHTNTHLVD , và các CNS trường NTHLVD".  Như vậy trong CNS ai là hội viên và ai không phải? và có phải cựu nữ sinh không đóng niên liễm thì không phải là hội viên của hội và có nghĩa là không có quyền bầu cử?"

BBC đã trả lời là: theo bản nội quy của hội tất cả cựu nữ sinh đều là hội viên, niên liễm là một đóng góp tự nguyện. 

Chính bản Điều Lệ Bầu Cử cũng đã nhắc lại điều này của bản nội quy.  Tuy nhiên, hôm nay nhận thấy đây có thể là thắc mắc của các chị em khác nên BBC xin gửi thư xác nhận TẤT CẢ CÁC CNS/LVD ĐỀU LÀ HỘI VIÊN để mọi nguời đều có thể tham gia bầu cử.

Vì lý do bất khả kháng, đến đêm 24/1  BBC mới gửi thư cám ơn tất cả những cử tri đã gửi phiếu bầu cho BBC. Nếu có thất lạc hay thiếu sót, xin báo cho BBC biết để điều chỉnh.

Nhân đây, BBC cũng trân trọng xin lỗi về việc đã sơ xuất gửi nhầm thư nội bộ trong BBC (chị Cần gửi cho chị Thúy Lan và Đặng Mỹ) ra hộp thư LVD alumni.  Việc cử tri công bố việc bỏ phiếu ra LVD alumni là quyền của cử tri, nhưng BBC có bổn phận giữ kín danh sách và chọn lựa của cử tri. 

Xin quí Thày Cô và các chị em LVD giúp BBC phổ biến thư này đến những chị em không có trong LVD alumni.

Xin cảm tạ.

Ban Bầu Cử
Trần Thuý Lan LVD-66
Đặng thị Cần LVD-66
Nguyễn Đặng Mỹ LVD-73
Back to top
 
WWW  
IP Logged
 
admin
YaBB Administrator
*****
OfflinePosts: 512
Canada
Gender: female
Kết quả bầu cử Ban Chấp Hành niên khoá 2017-2019
Reply #3 - 31. Jan 2017 , 22:53
 

Kính thưa quý Thày Cô, quý chị em LVD, 

Ban Bầu Cử đã nhận đuợc tổng cộng 57 phiếu bầu qua điện thư và điện thoại. Tất cả đều bầu cho liên danh Truờng Tồn do chị Đặng Thị Kim Kiểm thụ ủy. 

Ban Bầu Cử xin trân trọng thông báo liên danh Truờng Tồn đã đắc cử Ban Chấp Hành niên khóa 2017-2019 với tỉ số 100%. 


Hội truởng: Đặng Thị Kim Kiểm

Phó hội Truởng: Cao Thị Minh Châu 

Tổng Thư Ký: Huỳnh Thị Kim Phuợng

Thủ quỹ:    Phạm Thị Mai Lan   


Ban Bầu Cử xin cảm tạ quý Thày Cô, quý chị em LVD đã tích cực huởng ứng cuộc bầu cử, và xin chúc mừng tân Ban Chấp Hành.   

Ban Bầu Cử cũng xin gửi đến cả nhà thống kê vui - 10 điều nhất - trong cuộc bầu cử vừa qua. 


   1. Nguời bầu đầu tiên:  LVD-72 

   2. Nguời bầu cuối cùng: LVD-73

   3. Niên khóa gửi phiếu bầu nhiều nhất: LVD-73

   4. Niên khóa gửi phiếu bầu ít nhất: LVD-65 và LVD-77

   5. Ngày nhận phiếu bầu nhiều nhất: 13/01/2017

   6. Ngày nhận phiếu bầu it nhất: 19/01/ và 28/01/2017

   7. Niên khóa đàn chị lớn nhất tham gia bầu cử: LVD-64

   8. Niên khóa trẻ nhất tham gia bầu cử: LVD-77

   9. Số phiếu nhận it nhất trong ngày: 1

10. Số phiếu nhận nhiều nhất trong ngày: 11

 
Ban Bầu Cử thân ái  chúc tân Ban Chấp Hành một nhiệm kỳ thành công mỹ mãn với sự quí mến và tận tình hỗ trợ của cả nhà. 

Nhân dịp Tết, BBC xin trân trọng kính chúc quí Thày Cô và quí chị em LVD năm mới mọi sự tốt đẹp, thân tâm an lạc. 


Trân trọng,

Ban Bầu Cử

Trần Thúy Lan LVD-66

Đặng Thị Cần LVD-66

Nguyễn Đặng Mỹ LVD-73


Back to top
« Last Edit: 31. Jan 2017 , 23:05 by admin »  
WWW  
IP Logged
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic In ra